HVK / MVK / IVK veiligheidskundig advies

HVK / MVK / IVK veiligheidsadvies

De adviseurs van Unispect hebben deskundigheid en praktijkervaring in verschillende vakgebieden, zij kunnen hierdoor bij bedrijven deskundige en praktische ondersteuning bieden.
Unispect heeft Integraal, Middelbaar- en Hoger Veiligheidskundigen (MVK en HVK) in dienst die kunnen ondersteunen bij de volgende trajecten:

1. Vaststellen van risico’s / risicoanalyses:

 • Uitvoering/toetsing arbo risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E);
 • RI&E daken / gebouwen;
 • RI&E arbeidsmiddelen;
 • RI&E gevaarlijke stoffen;
 • RI&E geluid;
 • RI&E fysieke belasting;
 • RI&E persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • ATEX, explosieveiligheid;
 • TRA,

2. Blootstellingsmetingen / verdiepend onderzoek:

 • Stof, gassen, dampen;
 • Lawaai;
 • Verlichting;
 • Trillingen;
 • Legionella;
 • Straling;
 • Welzijn/PSA.

3. Opzetten en onderhouden van managementsystemen:

 • VCA; VCU;
 • ISO9001 (kwaliteit);
 • ISO14001 (milieu);
 • OHSAS18001/ISO45001 (arbo).

4. Overig advies:

 • Arbo advies bij nieuwbouw/verbouw;
 • Gebouwscan;
 • Opstellen/toetsen V&G-plan;
 • Elektrische veiligheid NEN3140/NEN1010;
 • Ongevalsanalyse;
 • Bedrijfshulpverlening / bedrijfsnoodorganisatie;
 • Explosie Veiligheids Document EVD;
 • Safety behaviour;
 • Safety culture.


Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact