Opstellen dak RIE

Is het veilig op uw dak? Heeft u daar wel goed zicht op?


Wat zich op een dak afspeelt blijft vaak letterlijk buiten beeld. Op zich lijkt dit logisch, want je zou denken dat niet veel mensen er iets te zoeken hebben maar feit is dat in de loop der tijd hier behoorlijk wat aan verandert is.

Het dak is het dak niet meer
Tegenwoordig is ook de bovenste laag van een gebouw, het dak, vaak niet onbenut meer. Zaken die je er aan kunt treffen zijn o.a.: airconditioningsystemen, gevelonderhoud installaties, zendapparatuur voor mobiele telefonie, luchtbehandelinginstallaties, diverse andere zend- en ontvangstapparatuur in de vorm van antennes en schotels, reclameverlichting en nog vele andere zaken. Naast onderhoud aan deze zaken dient er ook regelmatig onderhoud gepleegd te worden aan het dak zelve en vaste objecten van het gebouw, denk hierbij aan de dakbedekking, de voorzieningen voor afvoer van regenwater of de afvoerkanalen van rookgas en beluchtingkanalen.

Kortom, het dak wordt tegenwoordig veel intensiever gebruikt dan voorheen en  dat brengt veel met zich mee. Ook voor u als gebouweigenaar !!!

Bent u als gebouweigenaar ook werkgever, kortom, laat u uw personeel werkzaamheden uitvoeren op het dak en/of aan de gevel waarin u gevestigd bent, dan ligt het gehele pakket van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden naar alle waarschijnlijkheid bij u.

Een werkgever heeft een zorgplicht ten aanzien van de werknemer. Hij dient immers de voorwaarden te scheppen waarbinnen de werknemer veilig kan werken. Daarbij gaat het steeds om:
1. veilige werkomgeving
2. goede middelen / gereedschap
3. goede opleiding of werkinstructie
De werkgever moet kunnen aantonen dat op afdoende wijze aan deze zorgplicht is voldaan. Dit doet men door het schriftelijk vastleggen van het onderzoek dat hiermee gepaard gaat, in de VeiligDak®-RI&E dus. In deze niet alleen als werkgever maar ook als gebouweigenaar.

Elke werkgever moet laten onderzoeken of werkzaamheden gevaar kunnen opleveren of schade veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers, de RI&E. Een Plan Van Aanpak (PVA) met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van die RI&E.
De werkgever is wettelijk verplicht de RI&E op te stellen (Arbeidsomstandighedenwet, artikel 5), inclusief een Plan van Aanpak (artikel 5, lid 2) en het door een terzake deskundig persoon te laten toetsen. De VeiligDak®-RI&E maakt hier dus ook deel van uit.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact