Opstellen onderzoek en metingen lasrook

Opstellen onderzoek en metingen lasrook


Artikel 3 van de Arbowet stelt algemene eisen met betrekking tot veilig werken en het beschermen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens. Doel is ongevallen op het werk te voorkomen, evenals ziekte(verzuim) door arbeidsgebonden factoren. De werkgever dient een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren waarbij de actuele stand van de wetenschap en professionele dienstverlening in acht wordt genomen.

Lasrook is een verzamelterm voor het mengsel van gassen, dampen en deeltjes dat vrijkomt bij lassen en aanverwante processen zoals onder andere plasmasnijden en thermisch snijden. In de lasrookpluim komt een grote verscheidenheid aan deeltjes voor met een zeer kleine diameter (van 10 nm tot 1 μm). De deeltjes in lasrook klonteren snel samen tot grotere deeltjes.
Naast deeltjes komen ook gassen voor in lasrook. Deze kunnen zijn toegevoegd tijdens het lasproces als (be)schermgas (o.a. argon, helium, koolstofdioxide) of zijn ontstaan tijdens het lasproces (o.a. stikstofdioxide, ozon).
De wettelijke grenswaarde is gedefinieerd als een stofconcentratie.

Het onderzoek en de eventuele metingen zijn in navolging daarvan gericht op de fractiedeeltjes in deze lasrook. Door het opstellen van een beknopt meetplan wordt de meetstrategie helder gemaakt. De inhoud van het meetplan wordt bepaald door het doel van de metingen. Het onderzoek en meten van lasrook kan twee doelen dienen, te weten:
- Vaststellen van persoonlijke blootstelling van lassers;
- Opsporen van bronnen en/of beoordelen van effect van beheers- maatregelen op de laswerkplek.

Bij iedere meting van lasrook of van lasrookcomponenten wordt een rapport opgesteld met minimaal de volgende gegevens:
- Uitvoerende instantie en personen;
- Naam en adres meetlocatie;
- Aanleiding en doel van de meting;
- Beschrijving van werkplek en werkzaamheden en meetomstandigheden, inclusief lasmethode, aanwezige beheersmaatregelen en aspecten van hygiënisch gedrag;
- Meetplan met meetmethoden, meetprocedure en meettijden
- Vastgestelde concentraties;
- Resultaat van toetsing aan de grenswaarde;
- Aanbevolen verbeteringen;
- Gegevens over kwaliteitsborging van het onderzoek.

Unispect beschikt over ruime ervaring op het gebied van onderzoek naar lasrook. Onder andere uit haar rol welke we vervullen voor 5xbeter - de tool voor veiliger en gezonder werken in de metaalbewerking en metalektro.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact