Opzetten ISO 9001 Systeem handboek

Wegens gebrek aan differentiatie in producten moeten bedrijven zich tegenwoordig vaak op een ander gebied trachten te onderscheiden. De nadruk leggen op kwaliteit ligt dan voor de hand. Hoe kan een bedrijf echter bewijzen  dat het goed werk levert? Door het bedrijf ISO-9001 te laten certificeren!

Sinds de invoering van dergelijke kwaliteitssystemen, eind jaren tachtig, is veel ervaring opgedaan met het toepassen ervan. Tot nu toe leidden de normen waaraan een bedrijf moest voldoen tot ontzettend veel problemen. Het systeem was te bureaucratisch. Zo ontbrak het een groot aantal eisen aan details met betrekking tot implementatie. Om deze problemen weg te nemen is de norm ISO-9001 enkele malen ingrijpend veranderd.

Praktisch en efficiënt! 
Onze adviseurs zijn zeer ervaren in het opzetten en implementeren van ISO-9001 managementsystemen binnen het MKB, op een dusdanige wijze dat het voor u praktisch en overzichtelijk blijft. Dus geen dikke handboeken en procedure op procedure, maar een praktisch systeem met werkelijke meerwaarde voor uw organisatie.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact