Opzetten RI&E / RIE arbeidsomstandigheden

Waarom  een RI&E?
Kent u alle bedrijfsrisico’s? Ook die voor uw personeel en uw materieel?
Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken!
De RI&E is niet ingewikkeld. WEL VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel!

Ondernemen is risico’s lopen 
Een ondernemer loopt risico’s; dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert, moet aanslaan. Uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een aardige boterham mee.

Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel? 
Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel?
Dan staat de productie stil, of u moet ‘t met een persoon minder doen. Daar komen nog de reparaties en ziektekosten bij. En het brengt uw goede naam in gevaar. In het ergste geval kan de productie stil gelegd worden voor enkele dagen door Inspectie SZW. Kortom, behoorlijke risico’s.

Met een RI&E zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht  aanpakken!

Een RI&E is opgebouwd uit drie dingen:
1. een inventarisatie van alle gevaren
2. een evaluatie van alle risico’s die hieruit voortvloeien
3. een plan van aanpak voor het oplossen ervan

Met die drie kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En daarmee dus ook het financiële risico!


VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel! 
Ingewikkeld? Dat valt mee. Maar u mag het belang van een goede RI&E zeker ook niet onderschatten. Maak daarom gebruik van specialisten. Unispect beschikt over zowel Middelbaar VeiligheidsKundigen (MVK-ers) als Hogere VeiligheidsKundigen (HVK-ers), welke gespecialiseerd zijn in veiligheid en  arbeidsomstandigheden. De RI&E is zelfs zo belangrijk voor iedere  onderneming dat de overheid hem verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel.

Toetsing van de RI&E  door de arbodienst/deskundigen
De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige (=deskundige) getoetst wordt*.
Binnen Unispect zijn meerdere gecertificeerde HVK-ers werkzaam. Unispect kan deze toetsing dus voor u op de enige juiste wettelijke basis uitvoeren.

                  

* Voor zover uw organisatie niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Arbowet (artikel 14) en Arbobesluit (artikel 2.14b)

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact