Opzetten VCA Systeem handboek

In 1998 en meer recentelijk in 2017 is de Arbowet ingrijpend veranderd. Bedrijven hebben meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van arbeidsomstandigheden en worden, wanneer er  een ongeval op de werkvloer plaatsvindt, eerder aansprakelijk gesteld. Zo zullen uw opdrachtgevers steeds vaker van u verlangen dat u VCA-gecertificeerd  bent.

Ten behoeve van de implementatie van een VCA-systeem dient conform de VCA-richtlijn (VGM Checklist Aannemers) een handboek te worden opgesteld met daarin opgenomen procedures, werkinstructies en standaarddocumenten, welke betrekking hebben op de relevante processen in de organisatie. Vervolgens dient eenieder in de organisatie de inhoud van dit handboek in de praktijk toe te passen, de zogenaamde implementatie ervan.

Middels een VCA-certificaat is een organisatie in staat aantoonbaar te maken dat zij werkt conform de VCA-richtlijn. Er wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën VCA-certificaten, te weten VCA* en VCA**. VCA* is gericht op de directe beheersing van de activiteiten op de werkvloer en is in principe bedoeld voor kleine organisaties (minder dan 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten, in de totale organisatie), die niet als hoofdaannemer optreden. VCA** is zowel gericht op de directe beheersing van de activiteiten op de werkvloer als op de veiligheidsstructuren binnen de organisatie en is in principe bedoeld voor organisaties met 35 of meer medewerkers, inclusief inleenkrachten, en voor kleine organisaties (zie VCA*) die optreden als hoofdaannemer. Unispect helpt u bij het invoeren van uw VCA-systeem; resultaatgericht en in overeenstemming met uw bedrijfsfilosofie. Door een gestructureerde, systematische aanpak zullen alle relevante handelingen en procedures binnen uw organisatie aan bod komen. Unispect reikt u vervolgens de juiste kennis en methodiek aan voor de invoering en instandhouding van uw VCA-systeem, waardoor u samen met uw medewerkers invulling geeft aan uw eigen veiligheid.

Praktisch en efficiënt! 
Onze adviseurs zijn zeer ervaren in het opzetten en implementeren van VCA* / VCA** systemen binnen het MKB, op een dusdanige wijze dat het voor u  praktisch en overzichtelijk blijft. Dus geen dikke handboeken en procedure op  procedure, maar een praktisch systeem met werkelijke meerwaarde voor uw  organisatie.

Onze  ruime ervaring op het gebied van kwaliteits- en veiligheidscertificering staat dan ook garant voor het behalen van VCA* of VCA**. 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact