Inspectie NEN 3140

De Arbowetgeving eist dat werkgevers  zorgdragen voor veilige elektrische installaties en arbeidsmiddelen bij  aanschaf en gebruik. Ook onderhoud en periodieke inspecties zijn noodzakelijk.  Voor het op de juiste wijze uitvoeren van inspecties verwijzen de  Arbeidsbeleidsregels naar NEN-EN 50110-1 en NEN 3140:1998. Naast elektrische handgereedgeschappen en werktuigen vallen hieronder ook industriële machines en  arbeidsmiddelen.
Mede door de verwijzing naar productnormen is het inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen niet eenvoudiger geworden. Daarnaast vraagt de hedendaagse inspectie van industriële machines, door de invloed van de Machine- en Arbeidsmiddelenrichtlijn, om een andere benadering  dan de traditionele inspectie voor elektrische handgereedschappen.

Alle elektrische verplaatsbare handgereedschappen / verplaatsbare apparatuur met een 230V of 400V aansluiting dient jaarlijks te worden gekeurd. Maar in sommige gevallen mag er een langere periode tussen de keuringen zijn !

De keuring volgens NEN 3140 moet periodiek plaatsvinden of na een reparatie.
Een nieuw aangeschaft hulpmiddel hoeft pas na een jaar gekeurd te worden. Dit  omdat nieuwe hulpmiddelen voorzien zijn van een CE keurmerk en zij daarom automatisch aan deze norm voldoen.

De jaarlijkse keuring (kan) bestaan uit drie delen:

1. De visuele inspectie.
Hierbij wordt de machine visueel geïnspecteerd op eventuele gebreken,bijvoorbeeld scheuren in de behuizing, beschadiging van aansluitkabels, aanwezigheid van beschermkappen.

2. De elektrische veiligheidstest.
De machine wordt nu op een speciaal hiervoor ontwikkeld meetinstrument, getest op isolatieweerstand, lekstromen en opgenomen vermogen.

3. De beproeving van de machine.
De machine wordt in onbelaste toestand getest. Er wordt geluisterd of de machine een normaal motorgeluid produceert en of er geen rammelende lagers te horen zijn. Verder wordt er gekeken of er geen overdreven vonk op de koolborstels zit en of er voldoende koeling in de machine plaatsvindt.

De bevindingen van bovengenoemde inspecties worden ingevuld op een meetrapport.
Na goedkeuring wordt het hulpmiddel voorzien van een sticker waarop staat vermeld dat de machine is goedgekeurd volgens NEN 3140.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact