Inspectie valbeveiligingssystemen

Arbeidsmiddelen dienen periodiek geïnspecteerd te worden doch minstens éénmaal per jaar. De arbeidsmiddelen welke op een gebouw of in een mast aanwezig zijn en eigendom of onder beheer staan van de  gebouw- / masteigenaar dienen dus ook verplicht éénmaal per jaar geïnspecteerd te  worden. Deze plicht geldt voor o.a. de volgende producten welke zich op een gebouw / in een mast kunnen bevinden:

  • toegangsladders in eigendom van de gebouweigenaar, zoals aanhaakladders, opsteekladders, harmonicaladders, uitklapladders naar bijv. een liftmachinekamer; 
  • Kooiladders en andere vaste gevelladders; 
  • Permanente hekwerken en dakrandbeveiliging; 
  • Vaste en verplaatsbare werkbordessen,
  • Aanslagpunten om zich aan te zekeren als zijnde valbeveiliging of gebiedsbegrenzing;
  • Veiligheidslijnen en –rails (zowel horizontaal als verticaal) om zich aan te zekeren als zijnde valbeveiliging of gebiedsbegrenzing.

In de praktijk blijkt het nogal eens te schorten aan deze jaarlijkse verplichte inspectie en onderhoud van deze arbeidsmiddelen. U neemt als gebouweigenaar / -beheerder echter een groot risico daar e.e.a. wettelijk geregeld is. Kortom: u bent het verplicht!

LET OP!!  Aangezien een groot deel van de arbeidsmiddelen vallen onder de wetgeving op persoonlijke  beschermingsmiddelen geldt ook hier, net als bij de persoonlijke valbeveiligingsmiddelen, dat de persoon die de middelen inspecteert een aanwijzing dient te hebben van de fabrikant !


Zie voor meer informatie over veiligheid van daken de website van VeiligDak® ?
Klik hier voor de link: www.veiligdak.nl

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact