Inspecties

JAARLIJKSE PROFESSIONELE INSPECTIE VAN ARBEIDS-/VEILIGHEIDSMIDDELEN EN -SYSTEMEN IS VERPLICHT !!!
             

Veiligheid begint bij uzelf. Zorg dat uw kritische arbeids- en veiligheidsmiddelen altijd compleet, veilig en in goede staat zijn. Maak er een gewoonte van dit voor elk gebruik te controleren. Arbeids- en veiligheidsmiddelen dienen door de gebruiker goed te worden onderhouden, dit conform alle voorschriften van de fabrikanten zodat de kwaliteit van de gebruikte middelen en -systemen steeds optimaal is. Zo geniet u echte veiligheid.

Inspectie
De insepctie dient periodiek te worden uitgevoerd; in de RI&E wordt de periodiek te worden bepaalt indien deze afwijkt van de minimale ondergrens van 1x per 12 maanden. 

Registratie
Alle uitgevoerde inspecties dienen te worden geregistreerd zodat de gehele levensduur van het item in kaart kan worden gebracht.

Tijdswinst
Unispect kan uw arbeids- en veiligheidsmiddelen ook op locatie  inspecteren en certificeren. Dit bespaart u heel wat tijd want uw mensen hoeven hun middelen niet in te leveren bij uw innamepunt en kunnen direct na de  keuring weer verder met hun werk. Daarbij bespaart het u ook tijd op logistiek gebied.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact