Mastinspectie / inspectie masten

VOOR ELK TYPE MAST

Na aanschaf en plaatsing van een mast wil de eigenaar uiteraard graag dat deze mast in goede conditie blijft verkeren en nog vele jaren mee kan. Daarom zijn onderhoud en periodieke inspectie erg belangrijk.

Een mast is net zoals alle andere bouwwerken, onderhevig aan de ter plekke heersende omgevingsfactoren. Deze omgevingsfactoren bepalen daarmee de mate van aantasting van de structuur van de mast en zijn dus van invloed op de levensduur.

Als eigenaar van een mast bent u, als ‘goed huisvader’, net zoals voor ieder ander bouwwerk, wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid van de mast. Periodieke inspectie en onderhoud ligt hieraan ten grondslag.


INSPECTIES

Door tijdig mogelijke gebreken, schades of onveilige situaties te constateren, wordt zowel de veiligheid gewaarborgd alsmede worden extra onderhoudskosten bespaard.

De gehele constructie wordt op diverse onderdelen geïnspecteerd. Dit betreft zowel de mast zelve met alle verbindingen en aangebrachte onderdelen, als de fundatie van de mast zelve. Indien van toepassing zal ook de aanwezige periferie (hekwerk) beoordeeld worden.

Aandachtspunten binnen de inspecties zijn klimvoorzieningen, valbeveiligingsystemen, flenzen, lasverbindingen, bordessen, antennedragers en -frames, (obstructie)verlichtingsarmaturen, etc.

Naast de visuele inspecties kunnen ook wanddikte en laagdiktemetingen worden uitgevoerd.

Uiteraard worden alle constateringen gebundeld in een overzichtelijke rapportage, welke voorzien zal zijn van diverse foto’s en gedane metingen.


RESULTAAT

In de rapportage van de uitgevoerde mastinspectie, , worden naast de constateringen ook conclusies en aanbevelingen gedaan waarmee u uw strategie op de langere termijn kunt bepalen en eventuele budgetten tijdig reserveren.

Ook zullen we u direct een kostenindicatie meegeven voor het verhelpen van eventueel geconstateerde tekortkomingen.

Last but not least kunt u middels deze werkwijze aantonen, bijvoorbeeld richting een verzekeringsmaatschappij, dat u aan gestelde eisen voldoet.

Samengevat: u krijgt een uitgebreide statusupdate van uw mast inclusief een advies van te nemen acties voor de korte en lange termijn.


ONDERHOUD

Naar aanleiding van de resultaten van de uitgevoerde inspecties kan het zo zijn dat reparaties of onderhoud (bijvoorbeeld conserveringswerkzaamheden) dienen te worden uitgevoerd. Uiteraard maken we graag een passende offerte hiervoor.


VEILIGHEID

Ons team bestaat uit mensen met een zeer ruime ervaring op het gebied van mastinspecties waarbij veiligheid voor mens en omgeving voorop staan. Alle uitvoerende medewerkers zijn in bezit van VCA, klimcertificaten, certificaat redding op hoogte en BLS/AED. De projectleiders beschikken allen over een veiligheidskundig persoonscertificaat (MVK of HVK).  Door toetsing van het inspectierapport door een MVK/HVK zal uw rapportage een meerwaarde hebben op veiligheidskundig vlak.


VOOR ELK TYPE MAST

Wij kunnen bovenstaande inspecties en onderhoud uitvoeren voor vrijwel alle type masten.

  • Antennemasten (buismasten en vakwerkmasten)
  • Zendmasten / Trunkingmasten
  • Reclamemasten
  • Radarmasten
  • Sein- / bakenmasten
  • Terreinverlichtingsmasten
  • Cameramasten

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact