Over ons

Op deze wijze geven wij invulling aan onze kernwaarden:

                

Betrouwbaar
Behandel collega's, opdrachtgevers en leveranciers integer, eerlijk en respectvol. Kom gemaakte beloften en toezeggingen na. Handhaaf de vertrouwelijkheid van informatie.

Open
Delen van relevante informatie op ieder gewenst moment, daarbij gesprekspartners stimuleren dit ook te doen. Problemen zichtbaar en bespreekbaar maken en in gezamenlijkheid zoeken naar tijdige oplossingen. Wees toegankelijk voor vragen en discussies.

Flexibel
Wees bewust van de altijd veranderende omstandigheden in je omgeving en probeer jezelf aan te passen aan nieuwe situaties. Werk samen bij de totstandkoming van nieuwe werkwijzen, blijf vooral gemotiveerd en sta open voor uitdagingen.

Klantgericht
Behandel opdrachtgevers met gepast respect en toon zuivere belangstelling in zijn of haar behoeften. Neem een houding aan waaruit behulpzaamheid blijkt. Begrijp huidige en toekomstige zakelijke behoeften in de bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Ontwikkel en lever op pro-actieve wijze oplossingen die tegemoet komen aan de behoeften van de opdrachtgever.

Ondernemend
Beschouw het bedrijf van de opdrachtgevers als je eigen bedrijf. Straal een pro-actieve houding uit naar collega's, leveranciers en opdrachtgevers binnen de omgeving waarin we werken.

Trots
Streef op individueel en teamniveau naar het bereiken van succes en waardeer de inspanningen en bereikte resultaten. Deel en vier successen in gezamenlijkheid met betrokkenen.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact