EMV - elektromagnetische velden

Elektromagnetische velden (EMV) en straling komen standaard al vanuit de natuur voor (bijv. straling van de zon). Ook kunnen ze kunstmatig worden opgewekt zoals door magnetrons en mobiele communicatiemiddelen (WIFI/GSM/UMTS/LTE/5G). Tevens kunnen ze ontstaan als bijproduct door gebruik van elektrische apparaten (bijv. door lassen en transport van elektriciteit door hoogspanningskabels). 

Elektromagnetische velden en straling kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers; gezondheidsschade is dus mogelijk door blootstelling. De mate waarin en manier waarop is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte.

Voor diverse opdrachtgevers hebben wij verdiepende onderzoeken (RIE’s) en metingen uitgevoerd om te bepalen waar en welke bronnen aanwezig waren. Onze onderzoeken worden uitgevoerd door Register Hoger Veiligheidskundigen.
Samen met de klant wordt er gekeken naar welke praktische maatregelen er genomen kunnen worden, zodoende tot een veilige en gezonde werkplek te komen.

Onze diensten zijn o.a.:

  • Inventarisatie mogelijke bronnen
  • Uitvoeren metingen (in laagfrequente en hoogfrequente gebied)
  • Rapportage inventarisatie en meetresultaten in een
  • verdiepende RIE naar EMV
  • Toetsing verdiepende RIE door kerndeskundige
  • Verhuur/verkoop dosismeters (alleen voor telecom doeleinden)

Voor meer informatie: elektromagnetische-velden.nl/

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact